Aktualizovali sme naše Zásady ochrany osobných údajov. Prosím kliknite sem ak si ich chcete teraz pozrieť.

Herbalife Zlatý Štandard

Záruky Zlatého Štandardu

NÍZKE POCIATOCNÉ NÁKLADY
Nie sú požadované žiadne minimálne nákupy a na Členský balíček sú minimálne náklady.

K zahájeniu či k úspechu v Členstve v Herbalife nie je nutné kupovať žiadne predajné alebo obchodné nástroje.
 
ZÁRUKA VRÁTENIA PENAZÍ
V prípade, že Členstvo bude z akéhokoľvek dôvodu zrušené, na cenu Členského balíčka Herbalife sa vzťahuje 90-denná záruka vrátenia peňazí v plnej výške.

V prípade, že Členstvo bude z akéhokoľvek dôvodu zrušené, na produkt sa vzťahuje záruka vrátenia peňazí vo výške 100%, prosím o vrátenie dopravného za vrátenie všetkých nepredaných produktov zakúpených v predchádzajúcich 12 mesiacoch.
 
INFORMÁCIE O PODNIKATEĽSKEJ PRÍLEŽITOSTI POSKYTOVANEJ VOPRED
Potenciálnym Členom poskytujeme jasné, presné a včasné informácie o možnom príjme v našom Výkaze priemerných hrubých odmien (Statement of Average Gross Compensation).
PÍSOMNÉ POTVRDENIE
Pred prijatím Žiadosti o členstvo a Dohody budeme od nového Člena požadovať, aby písomne potvrdil, že si je vedomý každej z týchto Záruk Zlatého štandardu.
 
PEVNÉ PRAVIDLÁ TVRDENIA OVÝROBKOCH AOPODNIKATEĽSKEJ PRÍLEŽITOSTI
Jasne definujeme prínos každého produktu a vhodný spôsob použitia priamo na etikete výrobku, aby sa pre dosiahnutie najlepších výsledkov používal správny produkt správnym spôsobom.

Schválené tvrdenia o výrobku a informácie o výrobku môžete nájsť taktiež v produktovej brožúre obsiahnuté v Členskom balíčku Herbalife, alebo v inej oficiálnej literatúre a na MyHerbalife.com.

Poskytujeme realistické očakávania vo vzťahu k podnikateľskej príležitosti a úsiliu potrebného k úspechu na všetkých úrovniach.
Herbalife a naši Členovia sú verní najvyšším štandardom etického správania. V prípade, že sa dozviete o akomkoľvek neschválenom tvrdení týkajúceho sa výrobkov Herbalife, o prezentovaní príležitosti zárobku, ktoré nie sú v súlade s oficiálnou literatúrou Herbalife, alebo o inom pochybnom správaní iného Člena, prosím kontaktujte Členskú podporu na tel. čísle: +421 2 322 723 13

Spoločnou prácou môžeme zaistiť, aby Herbalife určoval Zlatý Štandard ochrany spotrebiteľa.


sk-SK | 13. 12. 2018 19:09:53 | NAMP2HLASPX04