Herbalife Zlatý Štandard

Záruky Zlatého Štandardu

NÍZKE POCIATOCNÉ NÁKLADY
Nie sú požadované žiadne minimálne nákupy a na Členský balíček sú minimálne náklady.

K zahájeniu či k úspechu v Členstve v Herbalife nie je nutné kupovať žiadne predajné alebo obchodné nástroje.
 
ZÁRUKA VRÁTENIA PENAZÍ
V prípade, že Členstvo bude z akéhokoľvek dôvodu zrušené, na cenu Členského balíčka Herbalife sa vzťahuje 90-denná záruka vrátenia peňazí v plnej výške.

V prípade, že Členstvo bude z akéhokoľvek dôvodu zrušené, na produkt sa vzťahuje záruka vrátenia peňazí vo výške 100%, prosím o vrátenie dopravného za vrátenie všetkých nepredaných produktov zakúpených v predchádzajúcich 12 mesiacoch.
 
INFORMÁCIE O PODNIKATEĽSKEJ PRÍLEŽITOSTI POSKYTOVANEJ VOPRED
Potenciálnym Členom poskytujeme jasné, presné a včasné informácie o možnom príjme v našom Výkaze priemerných hrubých odmien (Statement of Average Gross Compensation).
PÍSOMNÉ POTVRDENIE
Pred prijatím Žiadosti o členstvo a Dohody budeme od nového Člena požadovať, aby písomne potvrdil, že si je vedomý každej z týchto Záruk Zlatého štandardu.
 
PEVNÉ PRAVIDLÁ TVRDENIA OVÝROBKOCH AOPODNIKATEĽSKEJ PRÍLEŽITOSTI
Jasne definujeme prínos každého produktu a vhodný spôsob použitia priamo na etikete výrobku, aby sa pre dosiahnutie najlepších výsledkov používal správny produkt správnym spôsobom.

Schválené tvrdenia o výrobku a informácie o výrobku môžete nájsť taktiež v produktovej brožúre obsiahnuté v Členskom balíčku Herbalife, alebo v inej oficiálnej literatúre a na MyHerbalife.com.

Poskytujeme realistické očakávania vo vzťahu k podnikateľskej príležitosti a úsiliu potrebného k úspechu na všetkých úrovniach.
Herbalife a naši Členovia sú verní najvyšším štandardom etického správania. V prípade, že sa dozviete o akomkoľvek neschválenom tvrdení týkajúceho sa výrobkov Herbalife, o prezentovaní príležitosti zárobku, ktoré nie sú v súlade s oficiálnou literatúrou Herbalife, alebo o inom pochybnom správaní iného Člena, prosím kontaktujte Členskú podporu na tel. čísle: +421 2 322 723 13

Spoločnou prácou môžeme zaistiť, aby Herbalife určoval Zlatý Štandard ochrany spotrebiteľa.


sk-SK | 19. 2. 2019 11:47:23 | NAMP2HLASPX01