Istota & podpora od Herbalife

Stále ste si nie istí, že je Herbalife pre vás tým pravým?
Rozhodnutie stať sa osobou samostatne zárobkovo činnou môže pre niekoho znamenať veľký krok, preto Herbalife kladie obrovský dôraz na podporu každého nového distribútora. Po viac než 30 rokoch získavania a podpory nezávislých distribútorov vieme, že každý potrebuje od úplného začiatku istotu a pomoc.

Nízke počiatočné náklady:
Začať vlastné podnikanie s Herbalife vás môže stáť omnoho menej, než sa domnievate. Za menej, než je cena nového iPodu, získate Štartovaciu súpravu a môžete sa vydať na cestu nielen za zlepšením vašej kondície.

Vy sami si zvolíte, koľko času:
Ďalšou výhodou podnikateľskej príležitosti Herbalife je jej flexibilita. Vaše podnikanie môžete prispôsobiť vášmu životnému štýlu, a nie opačne. Začnite pracovať len čiastočne a vylepšite tak každý mesiac svoj príjem a keď budete mať dostatok odvahy a času, môžete sa potom začať venovať činnosti naplno. Herbalife potom môže dať zmysel vašej každodennej činnosti.

Možnosť využívať širokú databázu informácií Herbalife:
Myslíte si, že nemáte dostatok znalostí o výžive a predaji? Herbalife vám ponúka podporu na každom kroku vašej cesty; počínajúc študijnými materiálmi a končiac miestnymi, národnými a celosvetovými udalosťami, ktoré vám dodajú motivácii a odvahu. Rozvíjajte svoje podnikanie a učte sa od tých, ktorí začali pred vami. Rozširujte svoje znalosti a schopnosti prostredníctvom spoločenských príležitostí. Váš osobný poradca je tu pre vás, kedykoľvek potrebujete; ponúka vám maximálnu podporu pre váš rozvoj v oblasti výživy a podnikania.


Môžete pracovať len čiastočne a každý mesiac si s pomocou Herbalife vylepšiť svoje príjmy


sk-SK | 16.10.2021 3:25:01 | Zus2phlsg000001